V sobotu 6. května 2017 proběhlo v Ostravě – Nové Vsi již 12. setkání hasičských praporů. Pozvání na akci přijalo 17 Sborů dobrovolných hasičů OSH Ostrava se svými historickými prapory.  Celou akci zahájila mše svatá v kostele Sv. Bartoloměje, kterou celebroval generální vikář Diecéze ostravsko – opavské Mons. Mgr. Martin David. Po ní se všichni účastníci vydali, za doprovodu Dechového orchestru Ostrava, průvodem před místní hasičskou zbrojnici. Zde byli v krátkosti seznámeni s historií místního dobrovolného sboru, která oslavil 120. výročí svého založení. Dalším slavnostním aktem bylo předání pamětní stuhy místnímu SDH Nová Ves, kterou předal náměstek starosty OSH Bc. Martin Čech a předseda ÚKRR Ing. Jan Bochňák. Následovalo předání pamětních stuh sborům dobrovolných hasičů, které tuto významnou akci ozdobili svou přítomností. Stuhy předal primátor Statutárního města Ostrava Ing. Tomáš Macura, radní Ing. Libor Folwarczny a starosta městského obvodu Ing. Tomáš Lefner.  Po předání všech stuh, generální vikář požehnal všechny přítomné historické prapory a výjezdovou techniku místního sboru. Úplný závěr příjemného slavnostního dne patřil možnosti seznámit se s historickou technikou a přátelskému posezení u bohatého občerstvení.