Příloha č. 2 k dohodě dotace MV 2018 (obsah grantů a podmínky čerpání dotace)