Přílohy k dohode dotace MŠMT oblast sportu pro rok 2020:

- Vzor dohody MŠMT -spot 2020

- Příloha č. 2  - Obsah projektu a podmínky čerpání dotace

- Příloha č. 3  - Vysvětlení k účetnictví a vyhodnocení plnění

        - vyúčtovací tabulky:

                   - tabulka pro  OSH

                    - tabulka pro KSH

        - vzor výsledovky

 

Přehled vyúčtování dotací MŠMT oblast sportu pro rok 2020