Přílohy k dohode dotace MŠMT oblast sportu pro rok 2020 pro CTIF:

- Příloha č. 2b  - Obsah projektu a podmínky čerpání dotace

- Příloha č. 3b  - Vysvětlení k účetnictví a vyhodnocení plnění

        - vyúčtovací tabulky:

                   - tabulka pro CTIF

        - vzor výsledovky