Příloha č. 2 - podmínky použití
vyúčtovací tabulky: