Vyúčtovací tabulky k dotaci NSA - sport:

 

Všechny prvotní doklady hrazené z dotace musí být označeny číslem rozhodnutí.

Upozorňujeme, že číslo rozhodnutí, které bylo uvedeno ve vaší příloze č. 3, bylo změněno a je nutné uvádět toto níže uvedené označení:

Rozhodnutí č.j.: NSA-0071/2021/PSS21/02
z dotace hrazena částka ……… Kč