Možnost na zaregistrování se čerpání dotace na projekt Mladý sportovec bude do  30.9.2018.

 Podmínky projektu mladý sportovec