Metodický pokyn

Tiskopisy pro podvojné účetnictví: rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha

Přehled ekonomických údajů pro účetní závěrku - jednoduché účetnictví