JAN AULICKÝ (49 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Škoda Auto a.s. Je ředitelem Kanceláře SH ČMS.

 

Velice rád bych poděkoval za důvěru, kterou jste v mou osobu vložili pro volbu starosty SH ČMS. Vážím si jí!

Přesto mi dovolte oznámit, že po důsledném zvážení všech okolností, které v poslední době ovlivnily nejen můj osobní, profesní a dobrovolnický život, jsem se rozhodl ve volbě starosty SH ČMS, která proběhne dne 8. prosine 2018 NEKANDIDOVAT na tuto funkci.

Tímto zároveň vyjadřuji svou maximální podporu pro volbu starosty mému kolegovi a příteli JANU SLÁMEČKOVI, náměstkovi starosty SH ČMS a starostovi KSH kraje Vysočina. Honzu znám mnoho let a jsem pevně přesvědčen, že jeho odborné znalosti, schopnosti i dovednosti ve spojení s rozsáhlými osobními kontakty, které získal při svém dlouholetém působení v komunální politice a jeho diplomatickém jednání jemu vlastním, dovedou SH ČMS důstojně a hrdě k řádnému Sjezdu SH ČMS v roce 2020.

Věřím, že mé rozhodnutí pochopíte a vyjádříte i vy svou podporu Janu Slámečkovi.