Smlouva s Ochraným svazem autorským byla dodatkem prodloužena do konce roku 2020.

Smlouva s ochranným svazem autorským

Dodatek č. 1 - prodloužení smlouvy s OSA

Dodatek č. 2 - prodloužení smlouvy s OSA ( na rok 2021 )