Smlouva s Ochraným svazem autorským byla dodatkem prodloužena do konce roku 2020.

Smlouva s ochranným svazem autorským