KE STAŽENÍ                                            

Stálé body programu výkonného výboru:

 • Zahájení, volba zapisovatele, ověřovatelů, schválení programu jednání
 • Informace z jednání Vedení SH ČMS
 • Kontrola plnění usnesení
 • Informace z jednání ÚKRR, průběžná kontrolní činnost SH ČMS
 • Návrhy na vyznamenání SH ČMS
 • Informace členů VV SH ČMS a činnost ÚOR za uplynulé období
 • Různé (Hasičský tisk, ČNV CTIF, hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS)…)
 1. ledna -Vedení SH ČMS - Praha
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace za rok 2020
 • Plán činnosti na rok 2021 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a před. správní rady Nadace)
 • Příprava plesu SH ČMS (předkládá: Kancelář SH ČMS)
 • Vyhodnocení zahraniční spolupráce SH ČMS v roce 2020 a plán zahraniční spolupráce pro rok 2021 (předkládá písemně ředitel Kanceláře SH ČMS)
 1. února – Výkonný výbor SH ČMS + starostové KSH - Přibyslav
 • Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2020 (předkládá písemně: předseda ÚKRR a ředitel Kanceláře SH ČMS)
 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ , CHH a Nadace za rok 2020
 • Plán činnosti Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH na rok 2021 (předkládá Vedení SH ČMS z podkladů ředitele Kanceláře SH ČMS a ředitelů ÚHŠ a CHH)
 • Ples SH ČMS (předkládá: Vedení SH ČMS)
 • Plán zahraniční spolupráce SH ČMS na rok 2021 (předkládá písemně vedení SH ČMS z podkladů ředitele Kanceláře SH ČMS)
 • Činnost KSH – hodnocení činnosti za rok 2020 a jejich záměry pro rok 2021 (písemně předkládají starostové KSH)

únor - Slavnostní ukončení UDH – VŠB – TU Ostrava

 1. března – Vedení SH ČMS - Praha
 • Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2020
 • Školení funkcionářů – schválení návrhu programu
 • Příprava jednání VV SH ČMS a Shromáždění starostů OSH
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2020 – statistické hlášení, výsledky hospodaření (předkládá: ředitel Kanceláře SH ČMS a ekonom SH ČMS)
 • Příprava MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS, MČR v klasických disciplínách, MČR TFA a MČR ve vyprošťování (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM a ÚORHS)
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020
 1. dubna (pátek)- Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Výroční zpráva SH ČMS za rok 2020 – statistické hlášení, výsledky hospodaření

(předkládá: Vedení SH ČMS prostřednictvím ředitele Kanceláře SH ČMS)

 • Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ, CHH a Nadace hodnocení činnosti a hospodaření za rok 2020 (předkládají písemně ředitel Kanceláře SH ČMS, ředitelé ÚHŠ a CHH a předseda správní rady Nadace)
 • Příprava Shromáždění starostů OSH
 • Příprava MČR dětí, MČR dorostu, MČR v PS, MČR TFA, MČR v klasických disciplínách CTIF, MČR ve vyprošťování 2021 – rozpočet (předkládá písemně pověřený náměstek za ÚORM, ÚORHS a ÚORR z podkladů příslušných odborných rad)
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020
 1. dubna (sobota) - Shromáždění starostů OSH ČMS - CHH Přibyslav
 • Zahájení, volba pracovních komisí
 • Průběžná zpráva od činnosti SH ČMS od posledního SS OSH
 • Zpráva o hospodaření SH ČMS za rok 2020
 • Zpráva o činnosti ÚKRR za rok 2020
 • Zprávy o činnosti ÚOR (všech ÚOR - písemně) za rok 2020
 • Zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS za rok 2020
 • Diskuze, vystoupení hostů
 • Projednání a schválení usnesení
 • Závěr

březen - Školení funkcionářů SH ČMS – Přibyslav

březen - Předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav (4 akty) 2020

 1. – 7. března – Jablonecká hala mladých hasičů

 1. – 21. března – Jablonecká hala dospělých a dorostu

 1. dubna - celostátní pouť hasičů Sv. Hostýn

 1. dubna - MČR TFA - Svitavy

 1. - 7. května - předání titulu Zasloužilý hasič - CHH Přibyslav

 1. května - Vedení SH ČMS - Praha
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Příprava jednání VV SH ČMS
 • Hodnocení uskutečněných celostátních akci SH ČMS
 • Stav přípravy celostátních akcí SH ČMS za období červen až září

 1. června - Celorepublikové vyhlášení soutěže POODM – Litoměřice

 1. – 12. červen – Hasičské slavnosti Litoměřice - Litoměřice

 1. června - Výkonný výbor SH ČMS - Přibyslav
 • Hodnocení Shromáždění starostů OSH, návrhy k realizaci jeho závěrů a vyhodnocení diskuse
 • Stav přípravy MČR dětí, MČR dorostu, MČR PS, MČR v klasických disciplínách CTIF a MČR ve vyprošťování (předkládá: ÚORHS, ÚORR a ÚORM)

 1. – 27. června - MČR Plamen 2021 - Jihlava

 1. – 5. července - MČR dorostu 2021 - Zábřeh

konec srpna - MČR v PS SH ČMS 2021 – Ostrava

 1. září – MČR v CTIF – Dvůr Králové nad Labem

září - MČR ve vyprošťování

listopad – předání titulu Zasloužilý hasič – CHH Přibyslav

Poznámka:

 • „PLÁN PRÁCE“ BUDE AKTUÁLNĚ DOPLNĚN O PŘÍSLUŠNÉ BODY JEDNÁNÍ VÝKONNÝCH A ROZHODOVACÍCH ORGÁNŮ SH ČMS TÝKAJÍCÍ SE PŘÍPRAVY A KONÁNÍ ODLOŽENÉHO VI. SJEZDU SH ČMS A ČINNOSTI PRO ROK 2021
 • Plán práce na rok 2021 se může měnit dle aktuální potřeby SH ČMS