Vyhlášení zkoušek pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Dle Metodického pokynu pro získání odznaku odbornosti Hasič I. – III. stupně  schváleného VV SH ČMS dne 19. 6. 2014 a testových otázek vyhlašuje  Ústřední  odborná  rada represe zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně.

Termín: 16. 2. 2018, příjezd do 15:30 hod, začátek zkoušek je v 16:00 hod.

 Místo konání:  Hotel Přibyslav, U Nádraží 385, 58222 Přibyslav

 

VYHLÁŠENÍ