Metodický pokyn Hasič I. – III. (aktualizované znění pro rok 2023)

  • V příloze naleznete platné znění Metodického pokynu pro získání odbornosti Hasič. – III, přijatého VV SH ČMS dne 19. ledna 2023. Tento pokyn nahrazuje předchozí Metodický pokyn Hasič I. – III., který se tímto stává neplatným.

METODICKÝ POKYN - KE STAŽENÍ