Řádné valné hromady se uskutečňují dle Stanov SH ČMS čl. 79 zpravidla v období  prosinec určeného roku až leden následného roku a termíny VH nahlásí SDH v předstihu na OSH tak, aby se členové Výkonného výboru OSH mohli zúčastnit jejich jednání. Pro zajištění VH připravuje Shromáždění starostů OSH každoročně materiál „Zabezpečení řádných valných hromad SDH a okrsků“

            Má-li valná hromada splnit své významné poslání, musí být po obsahové i organizační stránce dobře připravena.

 

ZDE najdete vzory programu, usnesení a daší informace