Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada vzdělávání zpracovává a předkládá VV SH ČMS návrhy související se základním úkolem Ústřední rady vzdělávání, kterým je vytvořit systém vzdělávání pro členy a funkcionáře SH ČMS 6 (s výjimkou odborné přípravy členů JSDHO a školení vedoucích mládeže), s obecným cílem zlepšovat odborné znalosti a dovednosti členů SH ČMS, tak aby mohli na potřebné úrovni plnit poslání dobrovolného hasičstva. Což zejména znamená:

 • ve spolupráci s ostatními odbornými radami vytvořit normy znalostí pro jednotlivé funkcionáře SH ČMS a to na všech úrovních
 • navrhnout cestu přenosu potřebných informací k cílové skupině (příručkou, školením, e-learingovým studiem apod.)
 • navrhnout organizační řešení jednotlivých vzdělávacích akcí, včetně jejich ekonomického zabezpečení
 • navrhovat vzdělávací akce pro tvorbu projektů s cílem získat na jejich realizaci peníze z EU, případně dalších fondů a dotací
 • navrhovat vzdělávací akce pro odborníky z řad členů SH ČMS tak, aby kromě odbornosti měli i potřebné znalosti z oblasti komunikace a pedagogiky
 • navrhovat vzdělávací akce pro zvýšení počítačové gramotnosti členů SH ČMS
 • navrhovat vzdělávací akce pro nové odbornosti ve struktuře SH ČMS, které by smysluplně a v zájmu našich spoluobčanů rozšiřovaly působení našich členů (oblast ochrany obyvatelstva, první pomoci apod.)
 • metodicky řídit vzdělavatele SDH
 • metodicky řídit lektorské sbory na všech úrovních
 • vyhledávat spolupráci se školami a vzdělávacími organizacemi, které by mohli být pro vzdělanost členů SH ČMS přínosné
 • zjišťovat systém vzdělávání dobrovolných hasičů v jiných zemích a přenášet odtud dobré zkušenosti, případně navazovat spolupráci se zahraničními vzdělávacími institucemi - vyhledávat možnosti spolupráce při vzdělávání s jinými občanskými sdruženími
 • navrhnout vytvoření výukového portálu pro účely SH ČMS, včetně ekonomického zabezpečení provozu a zabezpečení aktualizace informací umístěných na portálu
 • aktualizovat již vytvořené vzdělávací programy v závislosti na společenském a technickém pokroku a společenské potřebě