Vítáme vás!

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Přinášíme vám informace o činnosti nejpočetnější organizace v České republice. Máme evidováno 362 995 členů organizovaných v 7663 sborech dobrovolných hasičů. V našich řadách je také 64 485 dětí a mládeže ve věku do 18 let.
 
Najdete zde informace o práci jednotlivých orgánů SH ČMS, soutěžích dospělých a dětí, o činnosti ústředních hasičských škol Jánské Koupele a Bílé Poličany a Centra hasičského hnutí  Přibyslav. Jsou zde kontakty na jednotlivá OSH a také právní dokumenty týkající se dobrovolných hasičů a jejich činnosti. 
 

JAROSLAV SALIVAR (51 let) je členem Sboru dobrovolných hasičů Radnice. Je ředitelem Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut.

PROFESNÍ PROFIL A CHARAKTERISTIKA KANDIDÁTA

 

Ing. Jaroslav Salivar (51 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání: vysokoškolské -VŠB Ostrava, HGF - technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu.

Součastné zaměstnání: ředitel Centra bezpečnostních studií vysoké školy CEVRO Institut.

Členství v SH ČMS, funkce, činnost: 

- člen od roku 1982 (před tím mladý hasič), dříve Tachov, v současnosti SDH Radnice

- aktivní celoživotní spolupráce a pomoc SH ČMS na všech úrovních řízení z pozice všech doposud vykonávaných řídících funkcí ve státní správě, HZS ČR, atd.

- od roku 2010 náměstek starosty SH ČMS pro oblast represe a sportu

V případě zvolení mám zájem pracovat v oblasti: starosta SH ČMS.

Ostatní znalosti a zkušenosti: 

- Detailní znalost fungování oblasti vnitřní bezpečnosti ČR (vč. IZS, HZS a PČR), veřejné správy, legislativního procesu atd., vyplývající z dlouholetého zastávání funkcí okresního a krajského ředitele HZS, přednosty okresního úřadu, 1. náměstka MV, místopředsedy Výborů pro civilní nouzové plánování, prevenci kriminality, Meziresortní komise pro boj s extremismem, rasismem a xenofobií, Rady vlády pro BESIP, člena výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky a pro obranné plánování a Rad vlády pro lidská práva, pro záležitosti romské komunity a pro zdraví a životní prostředí, zástupce v Radě vlády pro NNO, člena Ústředního krizového štábu, Krizového štábu MV, předsedy Poradní komise MV pro bezpečnostní výzkum, místopředsedy Meziresortní komise pro potírání obchodování s lidmi, předsedy Koordinační komise k problematice diváckého násilí a nevhdoného chování při sportovních utkáních, předsedy Řídícího výboru projektu Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS, člena Koordinační komise náměstků řešících problematiku vrcholového sportu, předsedy Správní rady Zdravotní pojišťovny MV, místopředsedy Sdružení sportovních svazů ČR a řady dalších.

Zájmy a záliby: 

- dobrovolná a profesionální požární ochrana

- hudba (dříve i aktivně)

- pěstování konifer a květin

- kynologie, turistika