Kontaktní osoby pro úsek ochrany obyvatelstva

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)

Email: bohous.martinek@seznam.cz

Telefon: 725 082 284

Ing. Jan Aulický (tajemník rady)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07