Kontaktní osoby pro úsek ochrany obyvatelstva

 

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)

Email: slamecka.j@kr-vysocina.cz

Telefon: 731 155 963

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)

Email: bohous.martinek@seznam.cz

Telefon: 606 033 603, 725 082 284

Ing. Jan Aulický (tajemník rady)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07