Vzdělávání

je pro dobrovolného hasiče zcela nezbytné, což platí samozřejmě i pro oblast ochrany obyvatelstva. Proto jsou na úseku ochrany obyvatelstva zpracovány materiály, které mohou sloužit (a měly by sloužit) k tomu, aby je členové využívali k zvýšení své odbornosti v této oblasti. Své znalosti pak mohou dokázat před zkušební komisí a získat tak v oblasti ochrany obyvatelstva oficiální odbornost v rámci SH ČMS. Kromě těchto písemných materiálů a metodických manuálů jsou na úseku ochrany obyvatelstva pořádány také různé vzdělávací semináře.

 

Zde naleznete metodické manuály, což jsou oficiální dokumenty schválené příslušnými orgány SH ČMS jako dokumenty popisující správné chování a jednání v situacích týkajících se ochrany obyvatelstva.

 

Zde můžete získat vzorové testy pro získání odbornosti SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto testy můžete využít pro ověření vlastních znalostí.

 

Zde naleznete informace o seminářích a dalších vzdělávacích akcích pořádaných na úseku ochrany obyvatelstva SH ČMS. Podrobnější informace o možnostech účasti na jednotlivých vzdělávacích akcích naleznete přímo u každé akce.