Kontaktní osoby pro úsek vnitroorganizační

 

Bc. Josef Orgoník (vedoucí ÚOR vnitroorganizační)

email: josef.orgonik@dh.cz

telefon: 602 731 808

Tereza Švejdová (tajemnice rady)

Email: tereza.svejdova@dh.cz

Telefon: 222 119 505, 724 830 434

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07

Nikola Fenclová (pracovnice vnitroorganizačního úseku)

Email: fenclova@dh.cz

Telefon: 222 119 571, 702 240 478

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07