Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada vnitroorganizační

  • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení
  • zpracovává plán tvorby vnitřních předpisů po změnách Stanov SH ČMS
  • zpracovává a předkládá příslušným orgánů SH ČMS návrhy příslušných směrnic Sdružení
  • zpracovává obsahové zaměření valných hromad SDH a okrsků
  • vydává zásady evidence čl. základny SH ČMS
  • zpracovává a vydává metodické pokyny (rukověti) a směrnice pro řídící a organizátorskou práci v OSH, okrscích a SDH
  • zpracovává a vydává návody pro organizování kulturně společenských akcí v SH ČMS