Kontaktní osoby pro úsek represe

 

Ing. Jaroslav Salivar (náměstek pro represi)

Email: salivar.jaroslav@gmail.com

Telefon: 725 040 500

Robert Kučera (vedoucí ústřední odborné rady represe)

Email: robert.kucera@hzspk.cz

Telefon: 606 406 687

Stanislav Pumprla (koordinátor represe)

Email: stanislavpumprla@centrum.czT

elefon: 573 386 296, 602 779 451

Ing. Jan Aulický (tajemník rady)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07