Kontaktní osoby pro úsek vzdělávání

Richard Dudek (náměstek pro vzdělávání)

Email: richard.dudek@hzsmsk.cz

Telefon: 724 190 746

Ing. Jan Karger (vedoucí ÚORVZ)

Email: hasici.skola@tiscali.cz

Telefon: 724 037 338