Od března roku 2020 zažívá Ústřední hasičská škola Jánské Koupele SH ČMS asi nejhorší a nejsložitější období ve své historii, dané nečekanou a neznámou pandemií koronaviru. Pandemie ovlivňuje činnost školy velmi  negativním způsobem, omezuje rozsah našich služeb, způsobuje nižší vytížení kapacity a s tím související nižší předpokládané příjmy, což se záporně odráží v ekonomice školy. Poskytované služby školy byly a jsou sice omezeny,  ne však zastaveny.  Činnost mohla probíhat jen v části roku a navíc v některých obdobích s limitujícími podmínkami, např. v kurzu mohl být jen omezený počet osob. Nezbytné bylo přísné dodržování hygienických pravidel.  

O ztrátách v roce 2020 vypovídají následující čísla: celkem muselo být zrušeno 79 akcí, na kterých byl plánovaný počet účastníků 2883. Možné příjmy ze zrušených akcí pak mají hodnotu 6 522 000,- Kč. Celkem se v roce 2020 zúčastnilo akcí ve škole 1952 osob, což je cca 45 % účasti v minulých letech. Podstatné bylo, že byl splněn rozhodující parametr, podmiňující dotaci MV ČR, a to proškolit 800 členů JSDHO. Což se stalo i díky organizováni  e-learningových kurzů. Tímto způsobem jsme sice  nezískali žádné finanční prostředky, ale podstatné je, že jsme takto pomohli při odborné přípravě dobrovolných jednotek. Nakonec se nám podařilo v hodnoceném roce proškolit 1250 osob, což je až nečekaně dobrý výsledek. V roce 2020 byl také ukončen projekt s názvem „Rozvoj kooperace a výměna zkušeností záchranných složek v přeshraničním prostoru“. Výše uvedený projekt ÚHŠ Jánské Koupele zabezpečovala v pozici vedoucího partnera a OŠ PO Martin jako hlavní zahraniční partner. Realizace projektu byla mimořádně úspěšná. Závěrečná monitorovací zpráva byla schválena v měsíci září 2020. Bohužel se však protahuje schválení závěrečné monitorovací zprávy našeho slovenského partnera. Za využití táborové základny pokračoval i velmi úspěšný projekt Junior univerzita – vzdělávání mladých záchranářů, zaměřený zejména na podporu technického vzdělávání mládeže. V roce 2020 byl realizován pro 35 mladých hasičů z Pardubického kraje. Úspěšné byly i dva menší projekty, na které formou dotace přispěl Moravskoslezský kraj a Nadace ČEZ.

V roce 2020 probíhal třetí závěrečný ročník tříletého studia Univerzity dobrovolného hasiče. Byla zabezpečena 3 plánovaná soustředění. Slavnostní listopadový závěr plánovaný v aule VŠB – TU Ostrava však nemohl proběhnout díky opatřením vlády v souvislosti s pandemií. V závěru roku 2020 také probíhal nábor studentů pro období 2021 – 2023. Zabezpečeny byly i kurzy pro vedoucí mládeže a seminář prevence. V omezeném množství se konaly i školy v přírodě a další akce nejen pro děti a mládež neorganizované v SH ČMS.

Součástí Ústřední hasičské školy Jánské Koupele je také centrální táborová základna SH ČMS. Prázdninové měsíce jsou zde vyhrazeny pro tábory. Díky platným opatřením nemohly proběhnout mezinárodní tábory. Tímto se stalo, že účast na táborech byla v roce 2020 ve srovnání s předcházejícími roky nižší. Nicméně řada táborů při dodržování přísných hygienických pravidel proběhla, stejně jako úspěšná Letní škola instruktorů.  Poprvé byl uskutečněn výcvikový kemp pro dorostence z Moravskoslezského kraje – Rescue camp.  

Omezení našich služeb znamenalo ztrátu z nerealizovaných příjmů, což velmi záporně ovlivnilo ekonomiku školy. Logicky vzato, to znamenalo zásadní  omezení výdajů a současně maximální snahu o úspory. Nicméně i díky dotační podpoře MV ČR a z části MŠMT ČT vzhledem k táborové základně a také díky čerpání finanční pomoci z programů Antivirus a Ubytování – Covid 19 se podařilo zabezpečit v podstatě potřebný provoz školy, včetně sice omezeného, ale přesto významného zlepšení podmínek v rámci údržby, oprav a vybavení Např. bylo pokračováno v nezbytných opravách dřevěných chatek v rámci táborové základny, došlo k modernizaci jídelny, kde byla položena nová podlahová krytina a  jsou zde i nové dřevěné obklady. Získání autobusu od HZS z nabídky nepotřebného majetku znamenalo nutnost stavebních  úprav garáže a instalaci moderních vrat na dálkové ovládání.  Celkově bylo na opravy a udržování objektu školy vynaloženo více než 950 000,- Kč. Centrální objekt byl obohacen zejména o nový nábytek. Zakoupeny byly i nové ložní potřeby,  vybavení pro kuchyň a stolování, ozonizér a další.

Naší instituci byla také v roce 2020 Asociaci hotelů a restaurací ČR udělena  certifikace na její ubytovací část  podle Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení.

Aktuálně, tedy v roce 2021, vzhledem k platným  opatřením,  zabezpečujeme pouze odbornou přípravu jednotek požární ochrany, a to na základě   USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 17. prosince 2020 č. 1341 o  změně krizových opatření. Vyhlášené kurzy probíhají při dodržování stanovených organizačních a hygienických pravidel. Kurzy se se toho času pořádají max. pro 10 osob a je např. nutností, aby účastníci kurzů byli vybaveni respirátory pro celou dobu konání výuky, a doložili potvrzení o testu na Covid -19 s negativním výsledkem.  Pokud není ve výjimečných případech možné  provést testování před příjezdem do kurzu, pak škola na místě zabezpečuje před zahájením kurzu antigenní test. Jsme rádi, že i v této složité době využívají členové JSDHO možnosti absolvovat odbornou přípravu v naší škole a věříme, že tomu tak bude i nadále. Zájemce o odbornou přípravu prosíme, aby sledovali naše internetové stránky www.uhs.cz.  Stále totiž na základě zájmu vypisujeme nové termíny kurzů.

Prvořadým úkolem v období pandemie bylo a je chránit zdraví pracovníků školy, účastníků vzdělávacích kurzů a dalších klientů. Pracovníci školy se trpělivě a ukázněně těší na dobu, kdy budou moci v plném rozsahu nabízet své služby. Velmi si ceníme toho, že po celou dobu jsme všestranně podporováni Vedením SH ČMS. Zásadní význam pak pro nás má spolupráce s HZS, zejména s HZS MSK. Za to vše moc děkujeme a také předem děkujeme vám všem, že se rozhodnete naše zařízení, ať již výukové či táborovou základnu navštívit.

Ing. Jan Karger, ředitel