Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Jan Slámečka (náměstek pro prevenci)

Email: slamecka.j@kr-vysocina.cz

Telefon: 731 155 963

Ing. Jan Majer (vedoucí ÚORP)

Email: majerhonza@seznam.cz

Telefon: 725 045 200

Ing. Jan Aulický (tajemník rady)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07