Kontaktní osoby pro úsek prevence

 

Ing. Jan Aulický (vedoucí ÚORP)

Email: jan.aulicky@dh.cz

Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376

Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07