Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada prevence

  • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad pro získání odznaků odbornosti, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost, metodický pokyn pro soutěž „Požární ochrana očima dětí“ a ve spolupráci s Kanceláří sdružení provádí vyhodnocení republikového kola této soutěže,
  • metodicky připravuje i případné jiné odborné vzdělávání v oblasti PO,
  • připravuje a provádí porady v dané oblasti,
  • vydává metodické pokyny pro práci OR v krajích a na OSH,
  • podílí se na tvorbě a vydávání předpisů sdružení, přičemž spolupracuje s GŘ HZS MV ČR, s jinými občanskými sdruženími, případně s dalšími osobami, působícími v oblasti PO.

Pro dosažení bezpodmínečné vysoké odborné úrovně zpracovávaných materiálů a dokumentů si stanovuje, aby její členové dosáhli minimální odbornosti SH ČMS Preventista II.