Setkání hasičských historiků a kronikářů bylo plánováno jako akce, na které se sejdou zájemci o práci hasičského historika či kronikáře a budou mít možnost jednak získat nové poznatky, které jim usnadní jejich práci, ale také se vzájemně poznat, diskutovat a tím utužovat komunitu zájemců o hasičskou historii. Přiznejme si upřímně, že tato oblast je v rámci sdružení poněkud na okraji zájmu, jakkoliv je pro hasičské hnutí důležitá. A tak došlo k rozhodnutí uspořádat tuto akci v rámci Okresního sdružení hasičů Praha – západ, a to ve spolupráci s dalšími partnery – z těch nejdůležitějších zmíním Ústřední odbornou radu historie a muzejnictví SH ČMS či Státní okresní archiv v Dobřichovicích. A určitě musíme zmínit i Zámek Řitka, neboť právě zde nalezlo naše setkání azyl. Paní majitelka Gabriela Křístková nám zde vytvořila podmínky doslova rodinné – a to za ceny velmi příznivé, za což jí náleží naše obrovské poděkování a rovněž tak celé její rodině a přátelům, kteří se zajištěním akce obětavě pomáhali.

Obrovským – a v každém případě příjemným – překvapením pro nás bylo, že o tuto akci projevili hasiči (a také hasičky) z různých koutů České republiky. A tak se na zámku v Řitce sešlo více než 30 hasičských historiků a kronikářů, kromě toho pak také členové Ústřední odborné rady historie a muzejnictví, která si v rámci této akce naplánovala své zasedání, a kromě toho také několik členů štábu, který zajišťoval záležitosti administrativní a organizační.  A program byl připraven bohatý – celkem sedm prezentací na různá témata pokrývající velkou část práce hasičského historika – činnost kronikáře, restaurování, uchovávání archivních materiálů, spolupráce s archivem či digitalizace dokumentů. K tomu pak doprovodný program v podobě několika expozic, konkrétně se jednalo o expozici hasičských funkčních označení sběratele pana Jiřího Svobody, expozici různých hasičských předmětů sběratele pana Františka Poláka a expozici příběhů zapojení hasičů na Praze – západ do protinacistického odboje, kterou zpracovala Petra Myslínová Cejpková. Vzácným hostem našeho setkání byl místopředseda Senátu ČR, p. Jiří Oberfalzer, velký podporovatel hasičského hnutí a hasičských myšlenek a tradic.

Kromě oficiálního programu probíhala samozřejmě také jednání neoficiální, která byla neméně důležitá. Pro tyto účely byly rovněž připraveny prostory, kde mohli účastníci v klidu a pohodě diskutovat a k diskusi přikusovat něco dobrého na zub.

Akci považujeme za zdařilou. Samozřejmě, že drobné mušky se vyskytly, ale na první ročník proběhla akce zdárně. První ročník? My doufáme, že jsme založili tradici. Byli bychom rádi, kdyby se podobná akce stala tradicí, ať už se další ročníky budou konat u nás či například v jiném okrese, abychom poznali zase jiný kout naší vlasti. Věříme, že by setkání kronikářů mohlo v dalších letech patřit mezi standardní akce, stejně jako například republikové akce sportovní, byť je zřejmé, že tento typ akce bude vždy akcí menšího rozsahu. O rozsah však nejde, jde o možnost scházet se, vyměňovat si své zkušenosti v oblasti historie a kronikářství, rozvíjet přátelství, jež je skutečnou hodnotou v životě nejen hasičském…

Josef Myslín, OSH Praha-západ