Dle Statutu odborných rad SH ČMS Ústřední odborná rada represe 

 • zpracovává a předkládá VV SH ČMS jednotnou metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS, včetně zásad pro získání odznaků odbornosti, naučné, vzdělávací a informační materiály pro sdružení i pro veřejnost,
 • ve spolupráci s GŘ HZS MV ČR zpracovává a vydává zásady a obsah odborné přípravy velitelů, strojníků a dalších specialistů i členů jednotek SDH
 • zpracovává zásady pro pomoc v zajišťování operační činnosti SDH
 • zpracovává a vydává zásady pro získání odznaků odbornosti Hasič a organizuje zkoušky na I. stupeň
 • zpracovává a vydává zásady pro získání odbornosti Strojník a organizuje zkoušky
 • metodicky působí v oblasti odborné přípravy a výcviku - zpracovává texty potřebné pro podporu odborné přípravy členů JPO a SDH
 • zpracovává matriály pro usnadnění činnosti velitelů, strojníků a techniků
 • zpracovává texty potřebné pro provádění základní odborné přípravy a cyklické odborné přípravy pro potřebu ÚHŠ SH ČMS
 • zpracovává texty potřebné pro provádění specializačních kursů v ÚHŠ
 • podílí se na odborné přípravě členů SH ČMS
 • sleduje legislativní změny v oblasti PO a související legislativy
 • připravuje a provádí porady vedoucích OR represe KSH a OSH
 • podílí se na tvorbě a vydávání vnitřních předpisů SH ČMS
 • vydává pokyny pro práci KORR, OORR
 • spolupracuje s Ústřední odbornou radou hasičských soutěží na provádění soutěží v požárním sportu a klasických disciplín CTIF