ZÁPIS KE STAŽENÍ

Program jednání:
• Zahájení
• Kontrola zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS
• Informace z jednání VV SH ČMS
• Podrobné informace z krajských Aktivů ZH, včetně informací z jednotlivých OSH (všichni členové AZH)
• Diskuze, výměna zkušeností
• Závěr
Přítomni: dle prezenční listiny


Ad.1 Vedoucí AZH SH ČMS bratr Josef Netík, přivítal hosty a přítomné účastníky jednání
Hosté – náměstek starostky SH ČMS br. Jan Aulický, čestný náměstek starostky SH ČMS br. Lubomír Janeba, asistentka starostky SH ČMS ses. Terezka Vosyková, referentka vnitroorganizačního úseku SH ČMS ses. Terezka Švejdová, starosta KSH Ústeckého kraje Jiří Henc, starosta OSH Most br. Radek Hofman, vedoucí AZH OSH Most br. Vladimír Paťava, zástupce OSH Louny br. Pavel Suchý, zástupce OSH Most br. Radek Hofman, zástupce OSH Rychnov nad Kněžnou br. Ota Kopsa, hejtman Ústeckého kraje Ing.Jan Schiller, br. Netík požádal všechny přítomné, aby povstáním a minutou ticha uctili památku všech zemřelých hasičů


Ad.2 br.Souček informoval o kontrole zápisu z minulého zasedání AZH SH ČMS, které proběhlo v listopadu 2023 v Plzeňském kraji, bez připomínek

Ad.3 Informace z jednání VV SH ČMS, včetně připravovaných akcí, podrobně informoval náměstek starostky SH ČMS br. Jan Aulický. Jeho vystoupení doplnila asistentka starostky SH ČMS ses.Terezka Vosyková. Dále vystoupila referentka vnitroorganizačního úseku SH ČMS ses. Terezka Švejdová, která přítomným připomněla podmínky pro udělovaní vyznamenání.


Ad.4 Přítomní zástupci jednotlivých krajů přednesli osobně svá hodnocení o činnosti krajských AZH za uplynulé období, kde upozornili na problémy a klady v činnosti AZH. Představil se nový vedoucí za kraj Středočeský br. František Polák.
Závěrem zástupci krajských AZH kladně hodnotili informace, které získávají výměnou zkušeností pro svoji činnost. Písemnou zprávu předal kraj Ústecký.


Ad.5 Do kamarádské a plodné diskuze se přihlásili všichni zástupci krajských aktivů. Diskutovalo se o problémech, úspěších, či dílčích nedostatcích. Opětovně se všichni shodli na velikém přínosu pro všechny krajské vedoucí pořádání těchto zasedání v jednotlivých krajích. Uspořádání podzimního zasedání AZH proběhne ve Zlínském kraji v Uherském Hradišti. Jarní jednání AZH v roce 2015 se s největší pravděpodobností uskuteční v kraji Moravskoslezském.


Ad.6 Závěrem br. Netík poděkoval Václavu Hančárovi a všem, kteří se podíleli na jarním republikovém setkání vedoucích AZH v Mostě, zejména za bohatý kulturní program. Návštěva zatopeného hnědouhelného dolu „ Mostecké moře „ s komentovaným výkladem a následná taktéž komentovaná prohlídka děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Byly předány Pamětní medaile u příležitosti 160. výročí vzniku dobrovolných hasičů ve Velvarech. Za toto předání patří velké poděkování HVP , která "Zasloužilé hasiče " podporuje.


Podzimního setkání ve Zlínském kraji se zúčastní i br. Josef Nitra , který z jednání vždy zveřejní informace v Hasičském čtení.


Zapsal:
Rudolf Souček
Vedoucí AZH JMK