Preventivně - výchovná činnost

je souhrn organizačních, technických a provozních opatření a činností zaměřených na obyvatelstvo z důvodu předcházení nežádoucím jevům nebo jejich zmírnění, prostřednictvím předávání informací o charakteru ohrožení, o možném vzniku mimořádné události a pro sebeochranu a vzájemnou pomoc, k ochraně životů, zdraví, majetku a životního prostředí při nastalé mimořádné události (nelze zaměňovat s propagací)

 

Zde naleznete rady úseku ochrany obyvatelstva, případně převzaté informace například od orgánů Hasičského záchranného sboru České republiky týkající se právě oblasti ochrany obyvatelstva a chování při mimořádných a krizových situací.

 

Zde naleznete materiály, které je možno stáhnout. Jedná se zejména o letáky, informační brožury a další obdobné materiály z oblasti ochrany obyvatelstva.