Slavnostní připomenutí stého výročí vzniku samostatného Československa

U příležitosti letošního stého výročí vzniku samostatného Československa se v sobotu 21. dubna 2018 uskutečnilo slavnostní zasedání Shromáždění starostů OSH, nejvyššího orgánu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Největší organizace dobrovolných hasičů eviduje 358 324 členů.

Setkání se konalo v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi. S referátem připomínajícím historické milníky naší novodobé historie, ale také ty hasičské vystoupil ředitel Centra Jiří Pátek. V proslovech hostů zazněla slova chvály a díky za práci dobrovolných hasičů, ale také mnohá zamyšlení nad svobodou a odpovědností lidí.

Jednání svoji návštěvou poctili mnozí významní hosté:

genmjr. Drahoslav Ryba, generální ředitel HZS ČR

Martin Kamarád, starosta města Přibyslav

Zdeněk Ertl, předseda Sdružení sportovních svazů

Karel Rajchrt, člen předsednictva Svazu měst a obcí

Emil Morávek, emeritní prezident Společenstva kominíků

Vladimíra Ondráková, předsedkyně představenstva HVP

Josef Kubeš, generální ředitel HVP

Vasil Silvestr Pekar, prezident České hasičské jednoty

Přítomní obdrželi pamětní medaile připravené právě pro toto letošní významné výročí.

Před jedenáctou hodinou dopolední se všichni sešli ne nádvoří přibyslavského zámku k provedení pietního aktu kladení věnců k pomníku hasiče - záchranáře. Krátce zahájil starosta SH ČMS Karel Richter připomenutím zapojení dobrovolných hasičů do bojů první i druhé světové války, ale také jejich aktivní práce např. v samaritánské službě  nebo při vzniku samostatného Československa.

Za první světové války bylo povoláno k vojenské službě asi 85 000 dobrovolných hasičů. Z nich přes jedenáct tisíc padlo a na dva a půl tisíce zemřelo následkem válečných útrap. Nezvěstných jich zůstalo 1 571

REPORTÁŽ