Slavnostní jízda hasičů 7. okrsku OSH Praha – západ

Tak jako mnoho jiných, i hasiči 7. okrsku Okresního sdružení hasičů Praha – západ slavili výročí vzniku samostatné Československé republiky. Chtěli jsme však, aby oslava proběhla společně, protože jen díky pospolitosti národa mohla před sto lety naše republika vzniknout. A proto jsme se rozhodli, že nepoložíme květiny k památníkům padlých osamoceně, jen ve svých obcích, ale že společně projedeme šest obcí našeho okrsku a uctíme památku svých předků vždy společně. Vznikl nápad uspořádat Slavnostní jízdu hasičů 7. okrsku, který se ujal a došel až své realizace.

A tak, v předvečer slavného výročí byli hasiči všech sborů okrsku připraveni v obci Jíloviště, kde bylo naplánováno zahájení jízdy. V určený čas zazněla státní hymna České i Slovenské republiky a poté starosta okrsku, pan Jan Říha mladší, pronesl úvodní projev, kterým prohlásil Slavnostní jízdu hasičů za zahájenou. Následovalo již kladení květin a věnců k místnímu památníku padlých a projev starosty obce. Poté se všichni účastníci jízdy přesunuli ke svým autům, povětšinou ozdobeným českými vlajkami, a přesunuli se do další obce, kterou byla obec Trnová. Zde byl průběh pietního aktu stejný – nástup hasičů pod velením okrskového velitele Jiřího Wohlmutha, hymna obou zemí, položení kytic a věnců k místnímu památníku padlých, projev představitele obce. Takto jsme kromě Jíloviště či Trnové projeli i další čtyři obce okrsku – Líšnici, Čisovice, Bojov a Klínec.

V některých obcích jsme zažili drobnou obměnu scénáře – tak například v Líšnici jsme vyslechli hymnu nikoliv ze sterilního reproduktoru, ale z úst vynikajícího zpěváka doprovázeného neméně vynikajícími houslisty – ti jsou mimochodem členy místního sboru. V Čisovicích se kladení věnců ujal nově vzniklý Kolektiv Mladých hasičů, v Bojově, kde je památník lehce vzdálen od místa, kde lze zaparkovat vozidla, jsme se dočkali dokonce průvodu, Jíloviště se ujalo zahájení akce a v Trnové pak za obec promluvil sám starosta sboru, který je také dlouholetým starostou obce. Samostatnou kapitolou pak byla poslední obec, Klínec. Zde nejenže proběhl velký průvod k památníku lehce vzdálenému od hasičské zbrojnice, ale zde se také konal závěrečný ceremoniál Slavnostní jízdy.

Po uctění památky padlých se všichni účastníci přesunuli zpět k hasičské zbrojnici, kde vyslechli projev pana Zdeňka Rychlého, bývalého vrcholného funkcionáře Sdružení a Zasloužilého hasiče. Následně byla jako připomínka prvního československého prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka zapálena „Masarykova vatra“. Samotného zapálení se ujali dva významní hosté – radní Středočeského kraje pan JUDr. Robert Bezděk, CSc. a starostka obce Klínec paní Markéta Polívková. Nutno říci, že oba významní hosté s námi absolvovali celou jízdu a pan radní vždy položil nádhernou kytici za Středočeský kraj. Po zapálení vatry se účastníci přesunuli do tepla hasičské zbrojnice, kde bylo podáváno občerstvení, které jistě po celoodpoledním putování po obcích okrsku přišlo všem vhod.

Jakmile odbila pátá večerní, shromáždili se všichni v sále hasičské zbrojnice, aby zde absolvovali Slavnostní schůzi hasičstva. K hostům se přidal pan Oldřich Lacina, starosta Krajského sdružení hasičů Středočeského kraje, a Petr Jeřábek, náměstek starosty Okresního sdružení hasičů Praha – západ. Kromě toho byl po celou dobu jízdy přítomen starosta Okresního sdružení hasičů pan Josef Myslín, který je členem SDH Čisovice a patří tak mezi hasiče pořádajícího okrsku. Schůze byla zahájena slavnostní fanfárou, na kterou navázal Svatováclavský chorál. Při jeho tónech pak do sálu vstoupili praporečníci nesoucí jednotlivé historické prapory sborů sedmého okrsku. V čele pak pochodoval starosta OSH se státní vlajkou. Následně vyslechli přítomní opět obě státní hymny a posléze také projevy hostů. Následovalo předání pamětních listů a patrně nejdůležitější část schůze – ocenění zasloužilých členů sborů sedmého okrsku. Poté v diskusi vystoupilo několik hasičů se svými příspěvky a schůze byla ukončena. Společně s ní také oficiální část slavnostní jízdy, byť samozřejmě mnozí zůstali a pokračovali v neformálních rozhovorech.

Jsem přesvědčen, že se jednalo o velmi povedenou akci. Jsem rád, že se hasiči v dnešní hektické době dokážou domluvit a připravit akci přesahující katastr jejich domovské obce. Velké poděkování patří všem hostům, hasičům všech sborů, obzvláště pak hasičům z Klínce, kteří uspořádali skvělou slavnostní schůzi a pro všechny její účastníky připravili výtečné občerstvení.

J. Myslín