S politováním a hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 20.2. 2020 zemřel dlouholetý člen SH ČMS, čestný starosta KSH MSK  br. STANISLAV SOVINSKÝ. Br. Stanislav Sovinský byl členem sdružení od roku 1949 a vykonával řadu významných funkcí v okrese Ostrava a v Moravskoslezském kraji. Za jeho dlouholetou a záslužnou činnost mu byl v roce 1995 udělen titul Zasloužilý hasič a v roce 2010 obdržel nejvyšší ocenění SH ČMS Záslužný Řád českého hasičstva.

Čest jeho památce.