Milé hasičky, milí hasiči,

zažíváme nelehkou dobu. Ocitli jsme se v situaci, kterou jsme prozatím znali jen z katastrofických filmů. Nový virus útočí tiše a zákeřně na celé planetě, včetně Evropy. Jsme nuceni měnit naše zvyklosti a návyky v profesním i soukromém životě.

Vedení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska okamžitě reagovalo na vzniklou situaci. S předstihem preventivně zrušilo připravované velké sportovní akce. Bezprostředně po vyhlášení Mimořádného opatření Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020 vedení SH ČMS přikročilo k zastavení procesu konání volebních Shromáždění delegátů na okresních a krajských úrovních až do odvolání. Na základě následného nařízení Vlády ČR jsme vydali pokyn k pozastavení vzdělávacích kurzů v našich Ústředních hasičských školách, také do odvolání. Současně jsme vyzvali, aby v následné spolkové činnosti SH ČMS bylo přísně dodržováno nařízení zakazující konání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob. Jsem rád, že tato nařízení byla dobrovolnými hasiči okamžitě a striktně dodržována. Neznám jediný případ, který by svědčil o opaku. Chci Vám za tento příkladný přístup poděkovat.

Chci využít této příležitosti a poděkovat všem členům dobrovolných výjezdových jednotek, za jejich aktivní činnost v této nelehké krizové situaci. Dobrovolné jednotky plní, a jistě plnit budou i nadále, roli účinných záloh pro profesionální kolegy, kteří v současné kritické době řeší řadu jiných úkolů, než v běžném režimu. Poděkování míří nejenom všem členům jednotek ale i ostatním členům sborů, kteří vyslyšeli výzvy starostů měst a obcí, pomoci spoluobčanům v této tíživé situaci, především seniorům a nemocným. Ať již dovozem potravin, léků nebo při distribuci ochranných pomůcek, či jiných služeb. K této činnosti přeji všem hasičům i ostatním záchranářům IZS hodně fyzických i psychických sil.

Vážení přátelé, současná doba není lehká a všichni tušíme, že nás čekají ještě krušné týdny. Přesto bych chtěl tyto řádky končit optimisticky. Dobrovolní hasiči ve své více jak jeden a půl století dlouhé existenci, zažili řadu složitých období. Vždy je zvládli. Ano, pandemie koronaviru je novým tipem „živelného nepřítele“. Přesto jsem optimista. Všichni si ale musíme uvědomit nezbytnost zamezení dalšího šíření. Každý můžeme přispět: osobní disciplínou, solidaritou k druhým, respektováním mimořádných opatření a nařízení centrálních i regionálních samospráv a krizových štábů. Věřím, že nelehká bitva se zákeřnou epidemií bude úspěšná a zase nastanou dny klidného života.

Jan Slámečka

starosta SH ČMS