Dne 29. dubna 2020 dobrovolné hasiče v Borovanech navštívil štáb České televize. Redakce Zpráviček ČT Déčko natáčela s mladými hasiči z tohoto sboru na téma tábory. O svých dosavadních táborových zážitcích i o tom, jak moc se těší na letošní letní tábor vyprávěli Veronika Nýdlová a sourozenci Mikoláš a Vojtěch Petrovi. Své zkušenosti prozradil i vedoucí kolektivu Martin Tomášek.

„SDH Borovany organizuje letní tábory mnoho let, osobně jsem jejich tábor v předhůří Novohradských hor u Nakolického rybníka navštívila a velmi se mi líbil nejen svým umístěním, ale zejména programem a ochotou a obětavostí táborových vedoucích a dalších dobrovolníků, kteří na táboře působili“, říká Monika Němečková, náměstkyně starosty SH ČMS.

„Proto, když se na mě obrátila Soňa Polak z oddělení komunikace a PR České rady dětí a mládeže, zda mohu doporučit některého z organizátorů hasičských táborů k natáčení ĆT v okolí Českých Budějovice, má volba byla jasná“, dodává Monika Němečková.

Stanový letní tábor kolektivu mladých hasičů SDH Borovany má i letos připravenou kapacitu pro 80 dětí, starat se o ně bude 25 vedoucích, instruktorů a dalších táborových pracovníků. Táborová základna má vybudován dřevěný srub, který má krytou jídelnu, kuchyň s kamny na dřevo a sklady na materiál. V táborovém kruhu je již nyní připraveno 36 stanů s podlážkou.

„Natáčení s Českou televizí byla pro nás zajímavá zkušenost“, uvádí Lukáš Macht, starosta SDH Borovany.

Nejen Veronika, Mikoláš a Vojta, ale všichni malý táborníci SH ČMS věří, že o své táborové zážitky nepřijdou ani v tomto roce!