INFORMACE PRO SPORTOVNÍ ODDÍLY SDH - KE STAŽENÍ

V průběhu června vyhlásí Národní sportovní agentura nový dotační program.

V souvislosti s dopady mimořádných opatření vlády v rámci koronavirové pandemie na sportovní prostředí byl NSA (Národní sportovní agentura) schválen nový dotační program COVID-SPORT, přičemž celková alokace programu je 1 000 000 000 Kč. Program by měl být vyhlášen v průběhu měsíce června 2020 na tyto hlavní oblasti podpory:

 

  1. Provoz sportovních zařízení – podpora bude určena pro sportovní organizace provozující sportovní zařízení, které muselo být uzavřeno či omezeno, ale fixní náklady spojené s provozem sportoviště musely být hrazeny bez ohledu na to, že bylo zcela či zčásti uzavřeno

    -    sportoviště musí být buď ve vlastnictví žadatele (SDH), nebo v nájmu, výpůjčce či pachtu, a to minimálně od roku 2019

    -    jedná se náklady vzniklé za období březen – květen 2020

    -    nárokovat lze zejména tyto náklady: např. energie, pohonné hmoty, spotřební materiál, pojištění, paušální provozní výdaje na služby a osobní náklady zaměstnanců související s provozem sportovního zařízení za uvedené období

  1. Organizace sportovních akcí – podpora určena pro sportovní organizace, které byly nuceny zrušit, odložit či omezit sportovní akci, přičemž na konání dané akce byly již vynaloženy nutné náklady, které nelze využít pro odloženou, omezenou či jinou akci v budoucnu

    -    jedná se o sportovní akce, které byly plánovány v termínové listině (kalendáři akcí OSH, KSH, SH ČMS)  a oficiálně ohlášeny na měsíce březen – červenec 2020 na území České republiky

    -   nárokovat lze náklady na služby, materiál a osobní náklady přímo související se sportovní akcí uskutečněné v letech 2019 a 2020, např.: náklady na ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení, technický servis a další služby s konáním akce, pronájem prostor a zařízení určených ke konání akce, pojištění, cestovné a náklady na dopravu osob a materiálu, marketingové náklady a náklady na propagaci, vybavení drobným hmotným majetkem (do 40 tis. Kč) či nehmotným (do 60 tis. Kč), osobní náklady členů realizačního týmu a dalších podpůrných pracovníků, kteří se prokazatelně podíleli na organizaci zrušené akce

  1. Nájem sportovních zařízení – určeno pro sportovní organizaci, která musela hradit nájem sportovního zařízení bez ohledu na skutečnost, že bylo sportovní zařízení uzavřené, nutné mít uzavřenou nájemní či podnájemní smlouvu, dotace bude platit za měsíce březen – květen 2020

    -    jedná se o nájemné za sportovní zařízení, které bylo již uhrazeno i za zavřené sportoviště.

U všech tří oblastí může dotace činit max. 50 % celkových způsobilých nákladů za každou oblast.

O vyhlášení programu vás budeme okamžitě informovat. Pokud máte zájem o finanční podporu žádat, doporučujeme již nyní přípravu všech podkladů v rámci uvedených oblastí podpory, ať ve formě přípravy skutečných nákladů či odhadu na základě rozpočtu.

V případě dotazů kontaktujte: Monika Němečková, 606 683 699, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.