Dnes se podařilo zajistit distribuci desinfekce pro TÁBORY kolektivů mladých hasičů. Tímto upřímně děkuji starostům KSH, ÚHŠ a ČRDM za skvělou spolupráci při převozu do krajů.

Poděkování náleží rovněž firmě KOFOLA a.s., která nám poskytla 20 000 ks obalů a zejména SPŠCH v Pardubicích za bezplatnou výrobu a stáčení desinfekce do obalů.

Část desinfekčního materiálu byla věnována dalším mládežnickým spolkům, pro které distribuci zajistila Česká rada dětí a mládeže.

Děkuji velmi všem zúčastněným.

Monika Němečková