Vážené kolegyně a kolegové,

VV SH ČMS dne 4. června 2020 schválil formát dotazníku, který je určen pro SDH. Jde o získání statistických údajů, přesně o zapojení SDH do pomoci obcím při Covid – 19.

Na žádost vedoucího ÚORR Roberta Kučery a ÚOROO Bohumíra Martínka vám zasílám odkaz na dotazník a prosím Vás o jeho předání do SDH.

Vyplnit ho samozřejmě můžete i z úrovně OSH nebo KSH (pokud již např. máte tyto údaje od sborů k dispozici), ovšem pro další zpracování je nezbytné vložit každý sbor samostatně.

Termín pro zaslání dat je do 30. 7. 2020.

odkaz na dotazník:

Velmi vám děkujeme  za spolupráci.

Ing. Monika Němečková