Národní technické muzeum jako poděkování členům Integrovaného záchranného systému za jejich nasazení v boji proti koronaviru nabízí v období od 1. června do 31. srpna 2020 volný vstup do všech svých poboček. 

 Po celou dobu od 1.6. do 31.8. 2020 tak mohou příslušníci IZS navštívit hlavní budovu i pobočky Národního technického muzea ZDARMA. 

Příslušník IZS uplatňující vstup zdarma na pokladně muzea doloží, že je členem IZS. Vstup zdarma platí pro DVĚ osoby nebo je možné využít rodinného vstupného (2 dospělí a minimálně jedno a maximálně 4 děti). 

Vstup zdarma je určen příslušníkům Police České republiky a Městské / Obecní policie včetně administrativních složek. 

Členům Hasičského záchranného sboru ČR a členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska včetně administrativních složek. 

Zaměstnancům ve zdravotnictví (všechny druhy péče) včetně administrativních zaměstnanců. 

Na vstup zdarma mají nárok příslušníci výše uvedených složek, kteří jsou v pracovním nebo služebním poměru a mohou se prokázat zaměstnaneckým nebo služebním průkazem či předložit potvrzení od zaměstnavatele. Soukromí lékaři se prokazují licencí udělenou Českou lékařskou komorou. Členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se prokazují předložením členského průkazu. 

Více informací najdete na stránkách muzea:

http://www.ntm.cz/IZS