V Přibyslavi se v sobotu 25. července konal - z důvodů pandemie několik měsíců odročený - jarní sněm starostů okresních a krajských sdružení dobrovolných hasičů. Jelikož počet účastníků sněmu převýšil stovku, jednání na přibyslavském zámku v souladu s několik hodin starým příkazem poprvé v celé historii hasičského hnutí proběhlo v rouškách. Sněm potvrdil rozhodnutí uskutečnit VI. sjezd Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v náhradním termínu, tedy 12. prosince 2020 v Brně; původně se sjezd měl konat počátkem července.

Kvůli koronaviru se však letos poprvé za 75 poválečných let neproběhne mistrovství republiky dobrovolných a profesionálních hasičů v požárním sportu.

Starostové schválili výroční zprávu za rok 2019. Mimo jiné se v ní praví, že k poslednímu dni loňského roku náš největší občanský spolek sdružoval 362 995 členů ve 7633 sborech. Počet dobrovolných hasičů oproti roku 2018 vzrostl o 3 879 nových členů.

První náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Lubomír Janeba v zastoupení nemocného ústředního starosty Jana Slámečky poděkoval za obětavou práci a řekl: “Bez vaší práce a bez podpory od vašich nejbližších bychom nikdy nedosáhli takového posunu, který se nám podařil za uplynulých pět let. Jsem pyšný na vaši práci ve prospěch všech dobrovolných hasičů a hasiček, ve prospěch obcí a krajů, ve prospěch největšího spolku v České republice.“

Zvlášť ocenil podíl dobrovolných hasičů na řešení koronavirové krize: “Nedá mi to, abych se v závěru své zprávy, nevrátil k podílu našich členů, sborů, okresní i krajských sdružení na řešení pandemie koronaviru. V dohledné době budeme mít podrobnější údaje o tomto našem podílu, ale již nyní opět vyslovuji veliké poděkování výkonného výboru SH ČMS všem, bez rozdílu postavení a funkce, za obětavou a nezištnou práci a obrovské nasazení v uplynulém období. Občané, obce, kraje i stát si opět uvědomili a to doufám, zejména k pohledu do budoucna, že je tady ničím nenahraditelný spolek se čtyřmi sty tisíci členy ochotný kdykoliv pomoci všem potřebným. Tak tomu bylo při povodních, při vichřicích, i při pandemii, a tak tomu bude i když to nepřivoláváme, ani si to nepřejeme, stejně v budoucnu.”

Text a foto: Ivo Havlík

USNESENÍ ZE SHROMÁŽDĚNÍ STAROSTŮ Z PŘIBYSLAVI ZE DNE 25. 7. - KE STAŽENÍ