29. července 2020 proběhlo v Hotelu Clarion v Praze setkání představitelů Národní sportovní agentury se zástupci jednotlivých sportovních svazů. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska na jednání zastupovali náměstci starosty SH ČMS Monika Němečková a Jaroslav Salivar.

Součástí programu jednání bylo představení Strategie přípravy programů a výzev a harmonogram jeho vyhlášení. V průběhu setkání se hovořilo i o Rejstříku sportovců a představení Trenérsko-metodické komise.

„Pro SH ČMS bylo nejdůležitější představení samotné Národní sportovní agentury, její cílů a zejména konkrétní vize financování sportu, respektive představení konkrétních dotačních titulů na roku 2021, potažmo 2022," shrnula setkání náměstkyně starosty, Monika Němečková.

Při vyhlášení dotačních výzev, které se budou týkat i pobočných spolků (SDH) či obcí Vás budeme včas informovat prostřednictvím našich komunikačních kanálů.