Čtyřicet dorostenců a dorostenek z Moravskoslezského a Zlínského kraje zahájilo v neděli 12. července 2020 na táborové základně v Jánských Koupelích náročné výcvikové tempo. Čekal je 10 denní výukový kemp zaměřený na záchranářskou tématiku. Budoucí instruktoři či vedoucí kolektivů mladých hasičů potažmo i budoucí členové a členky zásahových jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí se přijeli teoreticky i prakticky seznámit s tím, co je při práci v jednotce čeká a naučit se předávat své vědomosti a dovednosti i mladší generaci v kolektivech mladých hasičů.

Kompletní výuka byla zaměřena na činnost hasičů - záchranářů v oblastech: poskytování první předlékařské pomoci, záchranu osob při mimořádných událostech, práci ve výškách a nad volnou hloubkou, záchranu tonoucích a obsluhu malých plavidel. Výcvik na vodě se prováděl na přehradě Olešná, technický výcvik pak převážně v prostorách táborové základny.

Absolventi postupně získali podvědomí o cvičebním řádu jednotek PO, seznámili se s vybranými postupy požární taktiky a technickými prostředky. Nechyběla ani orientace v neznámém a zakouřeném prostoru s využitím polygonu nositelů dýchací techniky, praktické provedení záchrany osob z havarovaných vozidel, základy značení nebezpečných látek při přepravě a činnost jednotek PO při povodních, včetně ukázek výstavby protipovodňových hrází.

Součástí výukového programu byla i exkurze v Záchranném útvaru HZS ČR v Hlučíně a rovněž zkouška náročných fyzických testů pro jednotlivce: v plavání, běhu na 2 kilometry, kliky, leh-sedy a přednožení, vše podle stanovených předpisů pro příslušníky HZS ČR.

Čas vystačil i na společnou vycházku do okolí táborové základny a sportovní turnaje. Samotný závěr kempu pak patřil písemným a praktickým zkouškám.

Ve středu 22. 7. 2020 došlo na slavnostní dekorování absolventů. Každý absolvent obdržel "certifikát" a plaketu o absolvování kempu. Za výsledky v jednotlivých disciplínách fyzických testů obdrželi ti nejlepší medaile. Absolventi, kteří již dovršili věku dospělosti získali i potvrzení o absolvování základní odborné přípravy v rozsahu 40 hodin nutné pro vstup do JSDHO.

Na realizaci kempu se podíleli jak zkušení vedoucí mládeže z Moravskoslezského a Zlínského kraje, tak zejména v oblasti odborné výuky, příslušnici Hasičského záchranného sboru ČR a zaměstnanci HZS podniku.

Monika Němečková

náměstkyně starosty SH ČMS