Dne 19. 9. 2020 proběhlo výjezdní zasedání aktivu zasloužilých hasičů okresu Louny s exkurzí v královském pivovaru Krušovice.  Účastnilo se 12 osob, všichni členové aktivu a přizvaní hosté.

Sešli jsme se před samotným pivovarem a na vrátnici všichni účastníci museli vyplnit prohlášení o zdravotní způsobilosti a povinnosti nosit roušky během exkurze, všem byla změřena teplota,  jelikož se jedná o potravinářskou výrobu.  

Byl nám přidělen průvodce  pan Helebrant, který nás provedl rozsáhlým pivovarem, předevšíma jeho historickou částí, kde je rozsáhlá expozice o výrobě piva v Krušovicích od roku 1583. Výroba piva zde existuje od doby, co jej koupil císař Rudolf II. pro svou potřebu.  Dále nás provedl novými prostory, kde probíhá samotné vaření piva, skladování a plnění automatickými plnírnami lahví,  sudů a plechovek různými druhy piv.  Zajímavé též bylo zhlédnutí automatické mycí linky na lahve, sudy a bedny před samotným plněním . Čilý ruch bylo vidět i při expedici piva, plnění tzv. tanků a nakládce kamionů.

Po prohlídce jsme byli pozváni na degustaci Krušovických piv do místní restaurace, kde nás provedl slovem i výbornými vzorky místní sládek pivovaru. Dozvěděli jsme se vše od výroby piva, jeho distribuci, uskladňování za ideálních podmínek a hlavně o kvalitě a hygieně při samotném vytáčení piva v restauracích. Musím říci, že i "staří kozáci" z řad zasloužilých hasičů, při diskusi na závěr exkurze uznale přiznali,  že si moc pochutnali na vzorcích piva, ale dozvěděli se i plno zajímavých informací  o výrobě piva  a také o samotném životě lidí kolem něj.  

Po exkurzi se skupina ZH přesunula na dobrý oběd v místní restauraci ,, U Lípy " kde dále probíhala bohatá diskuse, už i na jiná témata. Na samotný závěr si vzal slovo krajský starosta SDH Jiří Henc.  Uvedl některé skutečnosti a fakta po volbách SDH okresu Louny, představil nového starostu OS SDH Louny Jaroslava Kosinu.  Sdělil i informace ke krajským volbám.  Závěrem s úsměvem prohlásil, že se těší, až rozšíří řady našeho AZH okresu Louny .  

Za AZH okresu Louny

Václav Hančar