Národní sportovní agentura (NSA) obnovuje Roadshow, které začala organizovat počátkem tohoto roku v jednotlivých krajích. Jde o setkání představitelů NSA se zástupci jednotlivých sportů.

Přihlásit k účasti se může každý (zástupce KSH, OSH i SDH), kdo má zájem se dozvědět něco více o plánech, koncepcích či připravovaných dotačních programech v oblasti sportu.

Další setkání proběhne v Královehradeckém a Pardubickém kraji.

Pozvánky naleznete v příloze.

Přihlásit se můžete prostřednictvím emailu, který je uveden v pozvánce.