Vzhledem ke zpřísněným opatřením ve zhoršující se epidemiologické situaci se Setkání hasičů pod Řípem 24. října 2020 ruší. Zároveň děkuji všem, kdo chtěli přijet, za zájem a organizátorům za skvěle připravenou velkolepou akci.

Josef Nitra

starosta Podřipské hasičské župy