Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 1021 o přijetí krizových opatření ze dne 12. října 2020. Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici. Platnost usnesení je od 14. října 2020 od 00:00 hod do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

USNESENÍ VLÁDY ČR - S PLATNOSTÍ OD 14. ŘÍJNA