Zveřejňujeme pro vás aktuální USNESENÍ vlády ČR č. 1078, č. 1079 a č. 1080 o přijetí krizových opatření ze dne 21. října 2020. Prosíme všechny organizace a pobočné spolky SH ČMS, aby se řídily těmito platnými usneseními. V případě jakýchkoliv pochybností se obraťte na příslušnou hygienickou stanici.

Účinnost usnesení je od 22. října 2020 od 06:00 hod do 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


KRIZOVÉ OPATŘENÍ O OMEZENÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI A SPRÁVNÍCH ORGÁNŮ - KE STAŽENÍ

KRIZOVÉ OPATŘENÍ O ZÁKAZU MALOOBCHODNÍHO PRODEJE A SLUŽEB - KE STAŽENÍ

KRIZOVÉ OPATŘENÍ O ZÁKAZU VOLNÉHO POHYBU OSOB - KE STAŽENÍ