Se zármutkem v srdci oznamujeme, že v pondělí 14. prosince zemřel ve věku 90 let zasloužilý hasič a spoluzakladatel Hry Plamen, pan Václav Hanzal.

Členem dobrovolných hasičů byl od svých 18 let a od 28 let členem výboru SDH. Původně působil jako vedoucí mládeže. Od roku 1960 byl členem Okresního výboru sdružení hasičů v Českých Budějovicích jako vedoucí komise mládeže. Od roku 1968 působil jako zástupce okresu Č. Budějovice ve výboru požární ochrany. Nejprve 3 roky v tzv. komisi „masově výchovné práce“ a od roku 1971 byl členem Ústřední komise mládeže požární ochrany. V komisi spoluzakladatel soutěžní hry Plamen, jejíž první ročník se konal v roce 1972. Jako člen komise se účastnil tehdejších celostátních setkání mladých hasičů a jako instruktor k výkladu této soutěže (V Praze, Berouně, Jesenici, Rousínově, Banské Bystrici). V Ústřední komisi mládeže působil až do roku 1979.

Za dlouholetou práci v požární ochraně byl odměněn titulem „Zasloužilý hasič“ a dalších 5 let (2002-2007) byl zástupcem Zasloužilých hasičů okresu České Budějovice. V roce 2010 bylo V. Hanzalovi uděleno nejvyšší hasičské vyznamenání – Záslužný Řád českého hasičstva.

Hanzal parte page 001