S velkou lítostí vám oznamujeme, že v sobotu 30. ledna 2021 ve věku nedožitých 77 let nás navždy opustil Zasloužilý hasič MILAN MORAVEC. 
Čest jeho památce.
 
Rodině a přátelům vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Kancelář SH ČMS