S velkou lítostí vám musíme oznámit, že v neděli 9. února zemřel Zasloužilý hasič ROMAN WINTER.

Čest jeho památce.

Kancelář SH ČMS