Mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem je nástroj, díky kterému má uživatel možnost vlastním aktivním pohybem určovat, které projekty a v jaké výši má Nadace ČEZ finančně podpořit.

Aplikace zaznamenává pohyb uživatele (např. chůze, běh, jízda na kole, lyžování, ale třeba i běh na běžícím pásu v tělocvičně) a kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu či vzdálenosti také generuje body. Tyto body může uživatel kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí. Pokud uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou. Do tohoto projektu se aktivně zapojili i dobrovolní hasiči z OSH Praha- Západ. Na otázky odpovídal starosta okresního sdružení JOSEF MYSLÍN.

1) Jak jste se dozvěděli o tomto projektu Nadace ČEZ? Jak vás napadlo se zapojit?

O Nadaci ČEZ víme již delší dobu, protože se snažíme sledovat možnosti pro získání prostředků pro činnost našeho OSH. Na jaře minulého roku jsme se přihlásili s naším projektem do programu Krizová pomoc 2020 a uspěli jsme. Díky tomu jsme mohli začít činnost našeho okresního sdružení v boji proti pandemii COVID-19, což samozřejmě pokračuje dosud. Když jsem hledal možnosti financování současných potřeb okresního sdružení, napadlo mě oslovit právě Nadaci ČEZ, a to konkrétně podáním projektu do programu Podpora regionů. Obecně platí, že se snažíme využívat všechny možnosti financování, které se naskýtají a ve kterých jsme schopni naplnit požadavky dotační či grantové výzvy. V tomto případě Nadace ČEZ rozhodla, že náš projekt zařadí do projektu EPP Pomáhej pohybem – to tedy nebylo naše rozhodnutí. Toto zařazení znamená, že jsme pro získání finanční podpory potřebovali obdržet určitý počet bodů, v našem případě to bylo necelých 51 tisíc bodů. Body pak získávají uživatele aplikace tím, že sportují – aplikace funguje jako běžný sport-tracker, tedy zaznamenává pohyb, a následně přiděluje za tento pohyb body. Čím více pohybu, tím více bodů, aplikace přitom pracuje se širokou škálou sportů a aktivit – od prosté chůze, přes běh, jízdu na kole až po posilování. Získané body následně sportovec přidělí projektu, který chce podpořit.

2) Proč jste zvolili jako váš projekt zrovna časomíru?

Naše okresní sdružení v posledních letech masivně investovalo do nákupu potřebného vybavení pro pořádání akcí, zejména pak akcí sportovního charakteru. Časomíra pak logicky byla naprosto nezbytná pro možnost pořádat soutěže na určité úrovni. Jednu časomíru jsme vytvořili v rámci OSH společně s mým bývalým studentem jako zcela nový projekt. V loňském roce se naskytla příležitost pořídit časomíru druhou, oficiální, bohužel vzhledem k omezeným finančním prostředkům jsme zakoupili pouze samotnou časomíru a nástřikové terče – nebyla tedy možnost časomíru využít pro měření dráhových disciplín – stovek, šedesátek či štafet. Vzhledem k tomu, že se snažíme tyto disciplíny propagovat a pořádat soutěže, byl to handicap poměrně významný, a proto jsem již při pořizování avizoval, že dalším krokem musí být snaha získat prostředky na doplnění systému časomíry o optické závory a další prvky, které umožní měřit dráhové disciplíny.

3) Kolik sportovců se na základě vaší výzvy zapojilo?

Zde bohužel neumím dát přesné číslo. Na sociálních sítích jsem zveřejnil žádost o pomoc, poměrně dost lidí se nám ozvalo, že nás v různé míře podpoří. Zde lze hovořit o pár desítkách lidí, ale samozřejmě tito podporovatelé zcela jistě přesvědčili i další sportovce ze svého okolí, o těchto již přehled nemáme. Aplikace totiž neumožní zjistit, kdo nám věnoval kolik bodů. Také samozřejmě platí, že mohou (a vlastně musí) přispívat i „anonymní“ podporovatelé, tedy sportovci, kteří při svém standardním sportování získávají body a následně je rozdělují preferovaným projektům. Vzhledem k tomu, že cena jednoho bodu není zrovna malá, velmi děkujeme každému, kdo pro nás sportoval. Věříme, že kromě radosti z pomoci jim tato aktivita přinesla i radost z pohybu.

4) Jak hodnotíte tento projekt? Zapojili byste se znovu?

Projekt hodnotíme velmi pozitivně, zejména proto, že byl dotažen do úspěšného konce. Jakmile se tedy rozběhne sezóna požárního sportu, budeme již moci využít časomíru pro všechny disciplíny, které provozujeme (s výjimkou věže, kterou ale bohužel nemáme k dispozici). Grantové řízení Nadace ČEZ je poměrně jednoduché, stejně jako případné vyúčtování, proto určitě mohu tuto nadaci doporučit. Body do aplikace Pomáhej pohybem je možno získávat průběžně, proto mohu doporučit našim sportovcům, aby ji využívali a v případě, že některý z hasičských projektů bude schválen do programu Pomáhej pohybem, je možno těmito body pomoci. Je potřeba si vzájemně pomoci, proto věřím, že i naše časomíra pomůže pořadatelům soutěží.

Ptala se: Mgr. Irena Špačková (tisková mluvčí SH ČMS)

www.pomahejpohybem.cz